Mestský podnik služieb Trebišov, š.p. v likvidácii